İSTISNA - IŞLEV, GöREV VE HASTALIKLAR - KRPERPROZESSE
Ana / Krperprozesse / 2020

ExteroceptionEditörün Seçimi
Brakiyal arter
Brakiyal arter
İstisna, iç algıyla birlikte insan algısının bütünlüğünü oluşturur. Dışa dönük algılama, dış uyaranların ekstroeptörler adı verilen özelleşmiş duyu hücreleri tarafından algılanmasıdır. Uyaranların işlenmesi gerçekleşir