AMIODARON - ETKI, UYGULAMA VE RISKLER - AKTIF IÇERIK
Ana / Aktif Içerik / 2020

AmiodaronEditörün Seçimi
Kardiyojenik şok
Kardiyojenik şok
Amiodaron, çeşitli kardiyak aritmileri tedavi etmek için kullanılır. Tablet şeklinde verilir ve hastada diğer antiaritmik ilaçlar başarısız olduğunda iyi etki ettiği bilinmektedir.