FARKLILAŞTIRMA YETENEĞI - IŞLEV, GöREV VE HASTALIKLAR - KRPERPROZESSE
Ana / Krperprozesse / 2020

Farklılaşma yeteneğiEditörün Seçimi
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Kinestetik ayırt etme yeteneği, teknik terimlerle, insanların kalitesine göre bir hareket dizisini değerlendirme ve buna göre dozlama yeteneği olarak anlaşılır.