FENOTIP - IŞLEV, GöREV VE HASTALIKLAR - KRPERPROZESSE
Ana / Krperprozesse / 2020

FenotipEditörün Seçimi
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Fenotip, çeşitli özellikleriyle bir organizmanın dışarıdan görünen görünüşüdür. Hem genetik yapı (genotip) hem de çevre, fenotipin ekspresyonu üzerinde bir etkiye sahiptir.