FLUMAZENIL - ETKI, UYGULAMA VE RISKLER - AKTIF IÇERIK
Ana / Aktif Içerik / 2020

flumazenilEditörün Seçimi
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Allan-Herndon-Dudley Sendromu
Flumazenil, benzodiazepinlerin bir imidazol türevidir ve aşırı doz benzodiazepin durumunda bir panzehir (antidot) olarak işlev görür. Anesteziklerde veya uyku haplarında sedasyon amaçlı kullanılan benzodiazepinlerin tüm etkilerini ortadan kaldırır. Ayrıca